Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg

Naar aanleiding van het rapport van de evaluatiecommissie Wet Veiligheidsregio’s heeft het bestuur van Stichting CaBO toenmalig Minister Grapperhaus verzocht om een rol voor het bedrijfsleven/CaBO in het vervolgtraject en die rol gekregen.

In het evaluatierapport worden  voor risico-bedrijven namelijk ook aanbevelingen genoemd m.n. voor bedrijven met een aangewezen bedrijfsbrandweer, maar ook moet bijv. onderzocht worden of de aanwijsmogelijkheid tot het hebben van een bedrijfsbrandweer verruimd kan worden naar andere bedrijven.

CaBO heeft een uitnodiging ontvangen voor de eerste bijeenkomst in februari voor de start van het tot ‘Programma versterking crisisbeheersing en brandweerzorg’ (PVCB) gedoopte traject. Omdat het ministerie het door CaBO aangegeven belang van samenwerking tussen overheid en bedrijven op het gebied van (bedrijfs)brandweerzorg en crisisbeheersing onderstreept.