CaBOnline mei ’24

Enkele keren per jaar wordt een online CaBO-uurtje voor en met de aangesloten bedrijven georganiseerd. In de sessie van mei 2024 is onder meer gesproken over

  • het Programma Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg en de toekomst van de (bedrijfs)brandweer gezien de signalen uit het veld, zowel vanuit bedrijven als de overheid/bevoegd gezag. Denk aan mogelijke uitbreiding in aanwijsbeleid (gebied? MBA’s?), over samenwerking tussen publieke en private brandweer, enz.;
  • contacten met het NIPV en Brandweer Nederland over publiek- en privaat brandweeronderwijs (nieuwe bedrijfsbrandweeropleidingen);
  • transitie naar fluorvrij blusschuim. Er komen veel vragen binnen zowel van bedrijven met een bedrijfsbrandweer, maar ook van bedrijven met mobiele of stationaire blusmiddelen (handblussers);
  • (testresultaten voor) de effectiviteit van waterschermen en -stralen.