CaBO-nieuwsbrief editie 11-2022

Periodieke nieuwsbrief voor de aangesloten bedrijven. In deze editie een verslag van het bezoek met de CaBO-achterban aan crisismeteorologie van het KNMI, opnieuw aandacht voor het verloop van het programma Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg vanuit het Ministerie J&V en de voorgenomen wijziging van de ARIE-regeling, het uitstel van de Omgevingswet, verkenning van toezicht op bedrijfsbrandweren, veiligheidsbewustzijn binnen uw BNO en een uitgebreide congresagenda.