CaBO-nieuwsbrief editie 05-2024

In deze editie van de periodieke nieuwsbrief voor de CaBO-achterban onder meer aandacht voor: de stand van zaken rondom de hernieuwing van bedrijfsbrandweeropleidingen en onze contacten met NIPV, Brandweer Nederland en het ministerie van J&V hierover, effectiviteit van waterschermen bij chemische incidenten, de blusschuimtransitie zowel voor BHV (handblussers bijv.) en bedrijfsbrandweren, de leidraad Natech Risicobeheer (over de gevolgen van natuurgeweld voor de industrie), de toolbox waterstof en de bekende congres-/activiteitenagenda