Met de overgang van SBB naar Stichting CaBO, heeft het bestuur een nieuwe, heldere missie geformuleerd:

De Stichting wil het beleid op het terrein van calamiteitenbeheersing en -bestrijding bij bedrijven en organisaties op een gestructureerde manier ondersteunen. Door de uitwisseling van ervaring en informatie tussen leden te faciliteren wordt een kennisplatform gecreëerd. Bovendien wil de stichting namens haar leden een gesprekspartner zijn voor de overheid en andere belangenorganisaties.

Deze activiteiten dragen bij tot een maatschappelijk verantwoorde en duurzame positie van inherent risicovolle bedrijfsactiviteiten binnen de samenleving.