Kennis delen is één van de pijlers van CaBO. Dit gebeurt via de CaBO-nieuwsbrief die verspreid wordt aan de aangesloten bedrijven en via de jaarlijkse CaBO-bijeenkomsten.  Maar ook kunnen er bijeenkomsten of workshops georganiseerd worden voor en tussen bedrijven en instelliungen over specifieke vraagstukken.

Aangesloten bedrijven kunnen ook via het bedrijfsbureau een specifieke vraag voorleggen aan andere bedrijven: u wordt dan met elkaar of voor u relevante collega-bedrijven in contact gebracht. Zinvol om gebruik te maken van elkaars ervaringen.

Voor aangesloten bedrijven kan het dus zinvol zijn hierin een actieve rol te spelen: u kunt vragen stellen of vragen beantwoorden. Maar ook wanneer u informatie of tips heeft die van belang (kunnen) zijn voor andere aangesloten bedrijven, zodat collega’s in deze informatie en inzichten kunnen delen.