Stichting CaBO bestaat sinds 2006, toen de stichting deze naam kreeg. Maar al sinds 1981 verdient deze stichting zijn sporen, voorheen als SBB, Stichting Bedrijven met Bedrijfsbrandweer. De SBB is in 1981 opgericht onder de directe dreiging van de nieuwe Brandweerwet, waarin de verhouding tussen overheid en bedrijfsleven opnieuw zou worden vormgegeven. De SBB wilde dat bij deze en toekomstige overheidsregelgeving op het gebied van brandweer en hulpverlening rekening zou worden gehouden met de belangen van bedrijven.

Doelstelling SBB

De SBB had tot doel het bemiddelen in en het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de deelnemers in de ruimste zin van het woord op het gebied van bedrijfsbrandweer en/of hulpverlening, zonder dat daarvoor enig afbreuk wordt gedaan aan het concurrerend vermogen van deze deelnemers.

Hoewel de SBB de belangen van de aangesloten bedrijven behartigde, werden vanaf het begin de deelnemers in de SBB vertegenwoordigd door zowel het hoger management (bestuurders) als door vertegenwoordigers uit de diverse bedrijfsbrandweerorganisaties (professionals). Dit in tegenstelling tot de overheidsbrandweer. Gaandeweg lieten de bestuurders zich in de praktijk steeds meer vertegenwoordigen door professionals.

De introductie van de BHV-richtlijn van de overheid en de daarmee samenhangende rationalisering van de besluitvorming binnen bedrijven over de bedrijfsbrandweer hadden consequenties voor het werkterrein van de SBB. Bedrijfsbestuurders hadden met de BHV-richtlijn nu een harde norm waar het bedrijf wat betreft een repressieve organisatie aan moest voldoen. Behalve voor de bedrijven die op grond van artikel 13 van de Brandweerwet een verplichte aanwijzing hadden tot een bedrijfsbrandweer, was er op het gebied van bedrijfsbrandweerzorg nooit een norm geweest. Logisch dat bestuurders van deze bedrijven zich afvroegen of de kostbare bedrijfsbrandweer niet vervangen kon worden door de veel goedkopere én door de overheid genormeerde BHV-organisatie. Waardoor bestuurders (werkgevers) en professionals (werknemers) soms tegenover elkaar kwamen te staan. De rol van de SBB werd hiermee beperkt en onduidelijk; welke belangen moesten worden behartigd? Een dilemma wat uiteindelijk zou resulteren in een nieuw beleid en nieuwe naam: Stichting Calamiteitenbeheersing in Bedrijven en Organisaties.

Een geanonimiseerd SBB-diploma
Aankondiging in SBB nieuwsbrief
Brandweerwedstrijden SBB – Ridderikhoff

Activiteiten uit verre SBB-verleden

  • Ontwikkelen en verzorgen van bedrijfsbrandweeropleidingen o.a. Bevelvoerder Bedrijfsbrandweer, Brandwacht, Hulpverlener, Gevaarlijke stoffen, Materieel en Redding en gewondenvervoer .
  • (Regionale) Brandweer- en EHBO wedstrijden organiseren
  • Symposia en Congressen, bijvoorbeeld: “Veiligheid tijdens repressief optreden bedrijfsbrandweer”, “SBB voor Opleiding, Kennis en Kunde”, “Rechtsbescherming van de Brandweermensen”
  • Mede ontwikkelen van opleidingsprofielen zoals Bedrijfshulpverlener en een Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven kleine Blusmiddelen (REOB)

Wat is er veranderd in de transitie van SBB naar CaBO?

  • Stichting CaBO richt zich niet meer uitsluitend op bedrijven die een bedrijfsbrandweer in formele zin hebben.
  • Alle bedrijven en organisaties die zelfstandig in staat zijn grote calamiteiten te bestrijden behoren tot de doelgroep, ook als zij bijvoorbeeld hun brandweervoorziening inhuren of over een andere hulpverleningsdienst (BHV, BHV+, First Responders) beschikken.
  • De stichting richt zich meer op beleidsmatige zaken en minder op uitvoerende aspecten.
  • De stichting wil meer invloed uitoefenen op zaken die het beleid beïnvloeden zoals wet- en regelgeving.

Wat is gebleven?

  • Het uitwisselen en verspreiden van kennis is nog belangrijker geworden.
  • Een bedrijf/organisatie is lid van de stichting en laat zich vertegenwoordigen door iemand die namens de organisatie standpunten kan innemen en vertegenwoordigen.