Sinds 1981, hebben vele gerenommeerde bedrijven en instellingen zich bij Stichting CaBO aangesloten en verenigd.

Waarom aansluiten bij Stichting CaBO?

  • Kennis en informatie uitwisselen met aangesloten bedrijven en elkaars kennis en expertise gebruiken.
  • Bijwonen unieke bijeenkomsten speciaal voor de achterban bij collega-bedrijven en (semi-)overheid. Zo waren wij onder meer te gast bij Shell, EPZ/Covra in Borssele, Schiphol Airport, NCTV/NCC, Sitech Services (Chemelot), Tata Steel, Luchtmachtbasis Volkel en nog veel meer bezochte bedrijven.
  • Bedrijven vertegenwoordigd zien bij relevante onderwerpen in overleggen met overheidsinstanties of andere belangenbehartigers.
  • Geïnformeerd worden over ontwikkelingen op het gebied van calamiteitenbeheersing en -bestrijding via nieuwsbrieven en mail.

Wie kan deelnemer worden?

Stichting CaBO richt zich op bedrijven en organisaties die door de aard van hun activiteiten met ernstige calamiteiten geconfronteerd kunnen worden. En die daarom over een eigen organisatie en middelen beschikken om deze effecten te beheersen. Het maakt hierbij niet uit of deze middelen worden ingekocht door een bedrijf (bijv. bij een Gezamenlijke Brandweer).

Ernstige calamiteiten
Situaties waarbij, zonder effectieve beheersing, grote aantallen slachtoffers kunnen vallen of grote maatschappelijke schade kan worden aangericht.

Tot de doelgroep horen bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken en bedrijven waarvan de primaire bedrijfsactiviteiten op één of andere manier gevaarsaspecten met zich mee kunnen brengen en waar ernstige calamiteiten kunnen ontstaan. Denk aan: chemiebedrijven, raffinaderijen, voedingsmiddelen en andere bedrijven waar met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen wordt gewerkt (vaak BRZO-bedrijven). Maar ook vliegvelden, militaire onderdelen, havenbedrijven, attractieparken, ziekenhuizen en universiteiten kunnen zich aanmelden als deelnemer.

Hoewel de stichting zich richt op bovenstaande bedrijven en instellingen (groot en klein) kunnen ook gerelateerde bedrijven zich aanmelden als (buitengewoon) deelnemer. Om zich te laten informeren en deel uit te maken van het kennisnetwerk.