CaBO-nieuwsbrief editie 05-2022

Periodieke nieuwsbrief voor de aangesloten bedrijven. In deze editie informatie en zorgen over onder meer het verloop van het programma Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg en de voorgenomen wijziging van de ARIE-regeling, beiden met mogelijke uitbreiding in aanwijzingen, de zorg van Brandweer Nederland over toekomstbestendige brandweerzorg, transitie naar fluorvrij blusschuim en de Europese consultatie hierover onder alle bedrijven, cybersecuritytools voor bedrijven en een uitgebreide congresagenda.

Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg

Naar aanleiding van het rapport van de evaluatiecommissie Wet Veiligheidsregio’s heeft het bestuur van Stichting CaBO toenmalig Minister Grapperhaus verzocht om een rol voor het bedrijfsleven/CaBO in het vervolgtraject en die rol gekregen.

In het evaluatierapport worden  voor risico-bedrijven namelijk ook aanbevelingen genoemd m.n. voor bedrijven met een aangewezen bedrijfsbrandweer, maar ook moet bijv. onderzocht worden of de aanwijsmogelijkheid tot het hebben van een bedrijfsbrandweer verruimd kan worden naar andere bedrijven.

CaBO heeft een uitnodiging ontvangen voor de eerste bijeenkomst in februari voor de start van het tot ‘Programma versterking crisisbeheersing en brandweerzorg’ (PVCB) gedoopte traject. Omdat het ministerie het door CaBO aangegeven belang van samenwerking tussen overheid en bedrijven op het gebied van (bedrijfs)brandweerzorg en crisisbeheersing onderstreept.

CaBO-nieuwsbrief editie 11-2021

Periodieke nieuwsbrief voor de aangesloten bedrijven. In de editie november 2021 informatie over onder meer de nieuwe vaste activiteit CaBOnline, start van het langlopende vervolgtraject inzake de evaluatie Wet veiligheidsregio’s, BrandweerBRZO Scenarioboek, Omgevingswet, eerst inzet van het PII e.a.

CaBO-nieuwsbrief 04-2020

Periodieke nieuwsbrief voor de aangesloten bedrijven. De editie april 2020 is uitgebreider met adviezen en tips voor HSE, bedrijfsbrandweer en BHV inzake COVID-19, de Werkwijzer Bedrijfsbrandweren, oproep voor de werkgroep voor bedrijfsbrandweeropleidingen, ontwikkelingen in PFAS/SVM, wijzigingen in bestuurssamenstelling, CaBO-bijeenkomsten e.a.