CaBOnline nov. ’23

Een paar keer per jaar wordt een online CaBO-uurtje voor en met de aangesloten bedrijven georganiseerd. In de najaarssessie CaBOnline heeft Chris van Amersfoort, voorzitter van het bestuur, de aanwezigen bijgepraat over toetreding van weer een nieuw bestuurslid, ontwikkelingen over de (drie) te actualiseren kwalificatiedossiers voor bedrijfsbrandweeropleidingen, over BITET: Brandweet Inzet Tactieken Energie Transitie, over een bijeenkomst bij Chemelot ook over het thema energietransitie.

Verder kwam er informatie en vragen over aluminium foam dammen (PGS 29) (https://nipv.nl/blog/tankopslagbedrijven-zuid-holland-krijgen-drie-jaar-voor-vervanging-foamdammen/) en de rol van VOTOB hierin en over de (juridische) consequenties van assistentie van een bedrijfsbrandweer buiten de poort.

CaBO-nieuwsbrief editie september 2023

Periodieke nieuwsbrief voor de aangesloten bedrijven. In deze editie onder meer aandacht voor het nieuwe bestuurslid in Stichting CaBO, de adreswijziging van CaBO, een update over gesprekken van CaBO met NIPV en Brandweer Nederland over de actualisatie van privaat brandweeronderwijs (kwalificatiedossiers van bedrijfsbrandweerfuncties) en de aansluiting met het publiek brandweeronderwijs en in het ELO van NIPV, een tip vanuit de achterban rondom het vervangen van fluorhoudend blusschuim, de nieuwe Omgevingswet en consequenties hiervan voor de bedrijven (met een -mogelijke- bedrijfsbrandweeraanwijzing), de actualisatie van het Scenarioboek Industriële Veiligheid en een congresagenda.

CaBOnline juni ’23

Een paar keer per jaar wordt een online CaBO-uurtje voor en met de aangesloten bedrijven georganiseerd. In de sessie van juni 2023 is onder meer gesproken over het Programma Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg (PVCB) en de toekomst van de (bedrijfs)brandweer gezien de signalen die uit het veld komen; contacten met het NIPV en Brandweer Nederland over publiek- en privaat
brandweeronderwijs en een nieuw lid in het bestuur van Stichting CaBO.

CaBO bijeenkomst voor de achterban

Weer een mooie, interessante en gezellige CaBO-bijeenkomst bij één van onze aangesloten bedrijven georganiseerd. Goed om kennis te maken met nieuwe deelnemers, bij te praten met oude bekenden, CaBO-zaken te delen en ook nog een informatieve rondleiding door een indrukwekkend bedrijf.
Ook deel uitmaken van ons netwerk?
Bel of mail ons.

CaBO-nieuwsbrief editie 03-2023

Periodieke nieuwsbrief voor de aangesloten bedrijven. In deze editie onder meer een jaarsamenvatting van de CaBO-activiteiten in 2022, afscheid en start in bestuur Stichting CaBO én plek voor een extra bestuurslid Stichting CaBO, opnieuw aandacht voor het programma Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg vanuit het Ministerie J&V, het uitstel van de Omgevingswet, nieuwe ARIE_regeling en een uitgebreide congresagenda.

CaBO-nieuwsbrief editie 11-2022

Periodieke nieuwsbrief voor de aangesloten bedrijven. In deze editie een verslag van het bezoek met de CaBO-achterban aan crisismeteorologie van het KNMI, opnieuw aandacht voor het verloop van het programma Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg vanuit het Ministerie J&V en de voorgenomen wijziging van de ARIE-regeling, het uitstel van de Omgevingswet, verkenning van toezicht op bedrijfsbrandweren, veiligheidsbewustzijn binnen uw BNO en een uitgebreide congresagenda.

CaBO-nieuwsbrief editie 05-2022

Periodieke nieuwsbrief voor de aangesloten bedrijven. In deze editie informatie en zorgen over onder meer het verloop van het programma Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg en de voorgenomen wijziging van de ARIE-regeling, beiden met mogelijke uitbreiding in aanwijzingen, de zorg van Brandweer Nederland over toekomstbestendige brandweerzorg, transitie naar fluorvrij blusschuim en de Europese consultatie hierover onder alle bedrijven, cybersecuritytools voor bedrijven en een uitgebreide congresagenda.

Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg

Naar aanleiding van het rapport van de evaluatiecommissie Wet Veiligheidsregio’s heeft het bestuur van Stichting CaBO toenmalig Minister Grapperhaus verzocht om een rol voor het bedrijfsleven/CaBO in het vervolgtraject en die rol gekregen.

In het evaluatierapport worden  voor risico-bedrijven namelijk ook aanbevelingen genoemd m.n. voor bedrijven met een aangewezen bedrijfsbrandweer, maar ook moet bijv. onderzocht worden of de aanwijsmogelijkheid tot het hebben van een bedrijfsbrandweer verruimd kan worden naar andere bedrijven.

CaBO heeft een uitnodiging ontvangen voor de eerste bijeenkomst in februari voor de start van het tot ‘Programma versterking crisisbeheersing en brandweerzorg’ (PVCB) gedoopte traject. Omdat het ministerie het door CaBO aangegeven belang van samenwerking tussen overheid en bedrijven op het gebied van (bedrijfs)brandweerzorg en crisisbeheersing onderstreept.

CaBO-nieuwsbrief editie 11-2021

Periodieke nieuwsbrief voor de aangesloten bedrijven. In de editie november 2021 informatie over onder meer de nieuwe vaste activiteit CaBOnline, start van het langlopende vervolgtraject inzake de evaluatie Wet veiligheidsregio’s, BrandweerBRZO Scenarioboek, Omgevingswet, eerst inzet van het PII e.a.