Naast de periodieke fysieke CaBO-bijeenkomsten wordt er ook zo’n vijf keer per jaar een online CaBO-uurtje georganiseerd: CaBOnline. In deze sessies kunnen lopende projecten en dossiers waar CaBO bij betrokken is worden toegelicht en kunnen standpunten gedeeld of geïnventariseerd worden. Maar ook kunnen er korte, interessante lezingen worden gegeven of een online-borrel. Deze sessies zijn uitsluitend voor de aangesloten bedrijven.

De eerste CaBOnline najaar 2020, vanwege corona.