Naast de periodieke fysieke CaBO-bijeenkomsten wordt er ook zo’n vijf keer per jaar een online CaBO-uurtje georganiseerd: CaBOnline. In deze sessies kunnen lopende projecten en dossiers waar CaBO bij betrokken is worden toegelicht en kunnen standpunten gedeeld of ge├»nventariseerd worden. Maar ook kunnen er korte, interessante lezingen worden gegeven of een online-borrel. Deze sessies zijn uitsluitend voor de aangesloten bedrijven.

De eerste CaBOnline najaar 2020, vanwege corona.