Naast de periodieke fysieke CaBO-bijeenkomsten wordt er ook een online CaBO-uurtje georganiseerd: CaBOnline. In principe twee keer per jaar of vaker indien daar aanleiding voor is.

In deze sessies kunnen lopende projecten en dossiers waar Stichting CaBO bij betrokken is worden toegelicht en kunnen standpunten gedeeld of geïnventariseerd worden. Maar ook kunnen er korte, interessante lezingen worden gegeven of uitwisseling van informatie tussen professionals. Deze sessies zijn uitsluitend voor de aangesloten bedrijven.

De eerste CaBOnline najaar 2020, vanwege corona.