Minimaal 2, vaak 3 maal per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor de aangesloten bedrijven. Soms heeft de bijeenkomst het karakter van een bedrijfsbezoek, soms worden belangstellenden geïnformeerd over inhoudelijke onderwerpen waar de stichting zich mee bezig houdt, soms geven deelnemers een kijkje in niet-alledaagse calamiteiten die binnen hun bedrijf zijn voorgekomen. Maar altijd is er ruimte om ‘CaBO-zaken’ te bespreken en met collega-professionals van andere bedrijven kennis te maken en van gedachten te wisselen…. zodat u elkaar ook direct weet te vinden om kennis te delen en van en met elkaar te leren.

Vaak proberen we ook een bezoek bij één van de aangesloten bedrijven te plannen. Andere bezoeken zijn bijv. bij interessante niet-aangesloten bedrijven of bij relevante (semi) overheidsinstellingen.

CaBO-bijeenkomsten waren er onder meer bij:

 • EPZ-Borssele en COVRA
 • Schiphol Airport
 • Nationaal Crisis Centrum, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
 • Shell
 • Luchtmachtbasis Volkel
 • Tata Steel
 • ProRail Incidentbestrijding (Kijfhoek)
 • BP Raffinaderij
 • Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 • Sitech Site Services, Chemelot
 • Aspen
 • Gezamenlijke Brandweer Rotterdam-Rijnmond
 • Watermanagement Centrum Nederland, Rijkswaterstaat
 • Nedtrain
 • FrieslandCampina
 • Nationaal Training Centrum CBRN, Ministerie van Defensie
 • Zeeland Refinery
 • Maasziekenhuis Pantein
 • Vliegbasis Woensdrecht
 • SABIC Innovative Plastics
 • Akzo Nobel Chemicals
 • Havencoördinatiecentrum Rotterdam
 • NIPV Zoetermeer (vh. Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding)
 • KNMI – veiligheidsmeteorologie
 • Op ‘de Ostara’, informatieve rondvaart in het Rotterdam-Rijnmondgebied
 • Op eRIC: Expo Rampenbestrijding, Incidentmanagement & Crisisbeheersing
 • Oefencentrum Dordrecht

Een greep uit onderwerpen en thema’s op CaBO-bijeenkomsten:

 • Leren van incidenten en elkaar
 • Multidisciplinaire inzet bij een complex incident
 • Risico´s voor repressief optreden bij zware ongevallen
 • Publiek-Private samenwerking
 • Rol van KNMI bij calamiteiten o.a. verspreiding van gevaarlijke stoffen, waarschuwingssystematiek
 • Transitie naar fluorvrij blusschuim
 • Werkwijzer Bedrijfsbrandweren
 • Kwalificatiedossiers bedrijfsbrandweeropleidingen
 • Explosie MSPO2, de impact en nasleep
 • Aansprakelijkheid en Juridische aspecten rondom hulpverlening
 • Kwaliteit Bedrijfsbrandweerpersoneel (bedrijfsbrandweeropleidingen) uit Besluit Bedrijfsbrandweren
 • Waterincidenten in en uit het bedrijfsleven
 • Noodzaak voor een beter gecoördineerd goederenvervoer per spoor
 • Crisisorganisatie in de zorg en Ziekenhuis Rampen Opvang Plan
 • Afweging tussen bedrijfsbrandweer en (andere) BHV-organisatie
 • Externe formaliteiten bij crises
 • Visie van bevoegd gezag op een incident bij uw bedrijf
 • Leren en oefenen: zin en onzin
 • Visie van verzekeraar op beheersing van risico’s en calamiteiten
 • Terrorisme: over beleidskaders en terreurgevolgbestrijding
 • Calamiteit in Buncefield
 • Virtueel oefenen
 • Innovatie bij opleiding en training van bedrijfsbrandweer en andere BHV-organisaties