Stichting CaBO behartigt de belangen van bij haar aangesloten deelnemers. Zij doet dit door de deelnemers te informeren over -wettelijke- ontwikkelingen, maar probeert ook invloed uit te oefenen op nieuwe wet- en regelgeving.

Projecten waaraan Stichting CaBO deelneemt/heeft deelgenomen of voor is geconsulteerd zijn onder meer:

PROJECTO.L.V.STATUS
Programma Versterking Crisisbeheersing en BrandweerzorgMinisterie J en VDeelname
Kwalificatiedossier opl. Bedrijfsbrandweer Manschap (2011, 2019-2022)
CaBODeelname
Kwalificatiedossier opl. Bedrijfsbrandweer Bevelvoerder (2011, 2019-2022)
CaBODeelname
Platform Industriële IncidentbestrijdingDiv. BedrijvenVertegenwoordigd
Herziening BrandweerBRZO Scenarioboek (2020)LEC BrwBRZODeelname
Werkveldadviescommissie BedrijfsbrandwerenDeelname
Publiek Private SamenwerkingCaBO/VNCI/IFVDeelname
Werkwijzer Bedrijfsbrandweren (2009, 2013, 2019)LEC BrwBRZODeelname
Wet Veiligheidsregio's
Besluit Veiligheidsregio's (2010, 2017)
Ministerie J en VConsultatie
Wet Veiligheidsregio's
Besluit Personeel Veiligheidsregio's (2010, 2017)
Ministerie J en VConsultatie
First Responder BedrijfsnoodorganisatieNIBHVDeelname
Herziening Besluit Bedrijfsbrandweren
(Art. 31 Brandweerwet)
Ministerie BZKConsultatie
Landelijk Model Aanwijsbeleid BedrijfsbrandwerenLEC BrwBRZOConsultatie
Klankbordgroep Gegarandeerd VakbekwaamNbbe (IFV)Deelname
NEN-norm 8112 BHVNENVertegenwoordigd
Werkwijzer BedrijfsnoodorganisatieNIBHVDeelname
Bestuurslid Nbbe (Nederlands bureau Brandweerexamens)Nbbe (huidig IFV)Deelname
Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen brandweerBrandweer NL.Consultatie
Overige onderwerpen: vertegenwoordigd of actief volgend
- PGS 29 inz. Tankputbrandbestrijding
- Fluorhoudende Schuimvormende Middelen (SVM)
- Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit, gevolgen voor (bedrijfs)brandweer
- Schoon werken bij brand
- UPD (Uitgangspuntendocument) Brandveiligheid
enz.

Bij de stichting aangesloten bedrijven worden hierover per e-mail geïnformeerd.