CaBOnline juni ’23

Een paar keer per jaar wordt een online CaBO-uurtje voor en met de aangesloten bedrijven georganiseerd. In de sessie van juni 2023 is onder meer gesproken over het Programma Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg (PVCB) en de toekomst van de (bedrijfs)brandweer gezien de signalen die uit het veld komen; contacten met het NIPV en Brandweer Nederland over publiek- en privaat
brandweeronderwijs en een nieuw lid in het bestuur van Stichting CaBO.