CaBO-nieuwsbrief editie 11-2022

Periodieke nieuwsbrief voor de aangesloten bedrijven. In deze editie een verslag van het bezoek met de CaBO-achterban aan crisismeteorologie van het KNMI, opnieuw aandacht voor het verloop van het programma Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg vanuit het Ministerie J&V en de voorgenomen wijziging van de ARIE-regeling, het uitstel van de Omgevingswet, verkenning van toezicht op bedrijfsbrandweren, veiligheidsbewustzijn binnen uw BNO en een uitgebreide congresagenda.

CaBO-nieuwsbrief editie 05-2022

Periodieke nieuwsbrief voor de aangesloten bedrijven. In deze editie informatie en zorgen over onder meer het verloop van het programma Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg en de voorgenomen wijziging van de ARIE-regeling, beiden met mogelijke uitbreiding in aanwijzingen, de zorg van Brandweer Nederland over toekomstbestendige brandweerzorg, transitie naar fluorvrij blusschuim en de Europese consultatie hierover onder alle bedrijven, cybersecuritytools voor bedrijven en een uitgebreide congresagenda.