Beheersing van calamiteiten is van alle tijden en de maatschappelijke druk om risicovolle bedrijfsactiviteiten verantwoord te ondernemen wordt, terecht, alleen maar groter.

Om belangen te behartigen op het gebied van calamiteitenbeheersing is al begin jaren 80 Stichting CaBO (destijds Stichting Bedrijven met Bedrijfsbrandweer) opgericht. Oorspronkelijk voor bedrijven met een eigen brandweer. In deze tijd richt de stichting zich in ruimere zin op bedrijven waarin calamiteitenbeheersing en -bestrijding een rol speelt.

Bedrijven en organisaties kunnen elkaar helpen en ondersteunen bij het vergroten van kennis en invloed op het gebied van calamiteitenbeheersing. Het is belangrijk dat bedrijven hierin een eigen en onafhankelijke stem en positie kunnen innemen. En dat zij vanuit deze positie een gesprekspartner kunnen zijn voor andere partijen. Stichting CaBO wil een spreekbuis zijn voor standpunten naar buiten, maar ook een kennisplatform voor de leden onderling.

Waarom deelnemen?

Calamiteitenbeheersing en -bestrijding is misschien wel belangrijker dan ooit. Hoe meer bedrijven deelnemen in de stichting, hoe groter het voordeel voor ieder. Deelnemen levert u naast veel informatie, ook een interessant en professioneel netwerk op. Maar ook kan invloed worden uitgeoefend op regelgeving. Zie voordelen van deelnemen en kosten van deelnemen.

Voor wie?
Voor onder meer chemie, raffinage, farmacie, voedingsmiddelen, afvalverwerking, op- en overslagbedrijven enz. Maar ook voor vliegvelden, militaire onderdelen, havenbedrijven, attractieparken, ziekenhuizen en universiteiten.

Ook andere gelieerde bedrijven kunnen zich aansluiten, soms als buitengewoon deelnemer (bijv. advies- of opleidingsbureaus, beveiliging/security en producenten, allen van gerelateerde producten of diensten etc.)