Nieuwe voorzitter
Jos Keulen (Sitech Services) heeft in november de voorzittershamer overgedragen aan Chris van Amersfoort (Tata Steel). Jos heeft veel en goed werk gedaan ruim 10 jaar als bestuurslid, waarvan de laatste 2 jaar als voorzitter, maar ook als penningmeester van het toenmalige Nbbe (Nederlands Bureau Brandweerexamens) namens CaBO. Ook was Jos voorzitter van de stuurgroep Kwaliteit Bedrijfsbrandweerpersoneel. In dit project zijn de opleidingen Bedrijfsbrandweer Manschap en Bedrijfsbrandweer Bevelvoerder vorm gegeven. De kwalificatiedossiers van deze opleidingen worden op dit moment herzien. De nieuwe voorzitter neemt ook inhoudelijk een rol hierin.