Nieuwsbericht
Bent u een commerciële partij die voordelen of kortingen wil bieden aan onze achterban, neem dan contact met ons op via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
 
Nederlandse (Semi-)Overheid
  Links
  Link   omgevingsdienst.nl
Omgevingsdiensten (regionale uitvoeringsdiensten) zijn belast met uitvoeringstaken op het terrein van het omgevingsrecht. Een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) is één loket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van mili
  Link   Relevant.nl
Relevant is het landelijke netwerk voor Externe Veiligheid. Een netwerk vóór en dóór de praktijk dat bestaat uit drie pijlers: een digitale kennisbank, verschillende thematische kennistafels en een jaarlijkse landelijke bijeenkomst.
  Link   centrum-iv.nl
Het Centrum Industriële Veiligheid is het expertisecentrum van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het heeft als doel het beschikbaar stellen van haar expertise op het gebied van Industriële Veiligheid aan overheden.
  Link   brzoplus.nl
BRZO+ : van afstemming naar aansturing Binnen het programma ‘BRZO+' werken overheden aan de verdere verbetering van het toezicht op chemie- en BRZO-bedrijven. BRZO+ zorgt voor een stevige landelijke aansturing, iets wat nieuw is ten opzichte van de
  Link   reach-helpdesk.nl
De REACH-helpdesk is een initiatief van de Nederlandse overheid ter ondersteuning van het bedrijfsleven en wordt uitgevoerd door SenterNovem en het RIVM. Op deze website vindt u een inhoudelijke uitleg van de REACH-verordening en verschillende prak
  Link   werkenvoorveiligheid.nl
Een verzamelplaats van (geactualiseerde en herziene) Leidraden, Handreikingen en Handboeken op het gebied van brandweer, rampenbestrijding en GHOR met mogelijkheid om commentaar te geven op huidige versies.
  Link   Onderzoeksraad.nl
De Onderzoeksraad voor veiligheid doet onafhankelijk, integraal onderzoek naar oorzaken en mogelijke gevolgen van rampen, zware ongevallen, incidenten, crisisbeheersing en rampenbestrijding op vrijwel alle werkterreinen.
  Link   slagenvoorveiligheid.nl
Slagen voor Veiligheid is het ondersteuningsprogramma van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) op het terrein van fysieke en integrale veiligheid o.a met informatie over het project BeteRZO.
  Link   vrom.nl
Website van het Ministerie van Vrom met interessante dossiers o.a. het dossier Externe Veiligheid,
  Link   rampenbeheersing.nl
Website van het Ministerie van BZK over veiligheid en rampenbeheersing.
  Link   Overheid.nl
Een complete site met informatie van en over de overheid, o.a. wetten en regelgeving, CAO's, kamerstukken, informatie over subsidies en vergunningen.
  Link   Risico en Crisis.nl
Informatie van de overheid gericht op mensen die vanuit hun werk bezig zijn met risico- en crisiscommunicatie. Een platform om kennis en kunde met elkaar te delen.