Home arrow Nieuws arrow Belangenbehartiging arrow Discussiebijeenkomst: opleidingen bedrijfsbrandweer op 16 okt.
Nieuwsbericht
Bent u een commerciële partij die voordelen of kortingen wil bieden aan onze achterban, neem dan contact met ons op via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
 
Discussiebijeenkomst: opleidingen bedrijfsbrandweer op 16 okt. PDF Afdrukken E-mail

In het kader van de nieuwe brandweeropleidingen hebben veel bedrijven hun zorg uitgesproken over aansluiting bij deze opleidingen en over de verdere invulling van opleidingen voor bedrijfsbrandweren. Een zorg die Stichting CaBO aangaat en ook bekend heeft gemaakt bij onder meer BZK. De stichting heeft daarnaast ook overleg geïnitieerd met andere  belanghebbende partijen, waaronder  NBBe, NIFV, BZK, opleidingsinstituten, Gezamenlijke Brandweer en andere belangenvertegenwoordigers: VNCI en Deltalinqs (werkgroep Brandweerzaken). Meer achtergrondinformatie vindt u hieronder.

Gezien het belang van het onderwerp en de uiteenlopende standpunten van bedrijven, wil Stichting CaBO alsook VNCI en Deltalinqs, met direct betrokken bedrijven discussiëren en hun visie inventariseren, om het beeld te completeren en het vervolgtraject vast te kunnen stellen.

Stichting CaBO organiseert daarom, in samenwerking met VNCI en Deltalinqs, een:

  • Discussiebijeenkomst: Opleidingen bedrijfsbrandweren op 16 oktober

Datum: vrijdag 16 oktober 2009  Tijd: 13.30 uur tot 17.00 uur  Locatie: volgt

  • Globaal programma

• Inleiding in de problematiek
• Traject/activiteiten tot dusver
• Discussie met en inventarisatie onder betrokken bedrijven
• Gezamenlijk werken aan ideeën voor vervolgtraject. 

  •  Achtergrond

Vanuit de Wet Veiligheidsregio’s krijgt de Rijksbrandweeropleiding een andere vorm. Voor bedrijven kan aansluiten bij deze opleiding meer -inhoudelijke- ballast en hogere kosten met zich meebrengen. In het Ontwerpbesluit Personeel Veiligheidsregio’s is een aantal specifieke bedrijfsbrandweerfuncties benoemd waarover bij Ministeriële regeling regels kunnen worden gesteld. Het is belangrijk dat bedrijven zich hierop beraden en voorbereiden. Als belangenvertegenwoordiger op het gebied van calamiteitenbeheersing wil Stichting CaBO hierin een belangrijke rol blijven spelen. Stichting CaBO heeft hiertoe eerder haar achterban geraadpleegd over brandweeropleidingen. Ook heeft zij gesprekken met andere partijen geïnitieerd: met VNCI en Deltalinqs (ook belangenbehartiging), en onder meer ook met BZK, opleidingsinstituten, Gezamenlijke Brandweer, NBBe en NIFV.

In het Ontwerpbesluit Personeel Veiligheidsregio’s is een aantal specifieke bedrijfsbrandweerfuncties benoemd waarover bij Ministeriële regeling regels kunnen worden gesteld. Het is belangrijk dat bedrijven zich hierop beraden en voorbereiden. Als belangenvertegenwoordiger op het gebied van calamiteitenbeheersing wil Stichting CaBO hierin een belangrijke rol blijven spelen.

  • Discussie en ervaringen

De discussie over (bedrijfs)brandweeropleidingen blijkt nog altijd niet eenvoudig. Bedrijven lijken hierin soms tegenover elkaar te staan. Sommigen willen eigen opleidingen, anderen zijn verplicht rijksbrandweeropleidingen te volgen of willen dit juist vanwege samenwerking met de lokale brandweer. Ook de ballast in rijksbrandweeropleidingen wordt door bedrijven zeer verschillend ervaren. In het verleden is Stichting CaBO, toen nog als Stichting Bedrijven met Bedrijfsbrandweer (SBB), al eens betrokken geweest bij het opzetten en organiseren van opleidingen voor bedrijfsbrandweren. Waardevolle ervaringen waarvan geleerd kan -moet- worden.

  • Doelgroep

De bijeenkomst is bedoeld voor direct betrokken bedrijven en instellingen die een bedrijfsbrandweer hebben of mogelijk in de toekomst een bedrijfsbrandweer krijgen (aangewezen), aangesloten bij Stichting CaBO, Deltalinqs of VNCI. Ook worden enkele vertegenwoordigers van gerelateerde (overheids)instanties uitgenodigd.

  • Deelnemen?

Wilt u deelnemen aan deze discussiebijeenkomst, stuur dan een e-mail.
Vermeld hierin: bedrijfsnaam, naam, telefoon, of uw bedrijf een aangewezen bedrijfsbrandweer heeft en of uw bedrijf is aangesloten bij Stichting CaBO, VNCI of Deltalinqs.
Contactpersoon is Tamara Janssens-van Rosmalen van het bedrijfsbureau van Stichting CaBO: telefoonnumer 0412-63 72 94.

 
< Vorige   Volgende >