Home arrow Nieuws arrow Belangenbehartiging arrow Implementatie Besluit Bedrijfsbrandweren
Nieuwsbericht
Bent u een commerciële partij die voordelen of kortingen wil bieden aan onze achterban, neem dan contact met ons op via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
 
Implementatie Besluit Bedrijfsbrandweren PDF Afdrukken E-mail

In het recente verleden is stichting CaBO lid geweest van de Klankbordgroep Herziening Besluit bedrijfsbrandweren (fase 2 'adviezen ter verbetering van het Besluit bedrijfsbrandweren'). Deze fase is afgerond en in september 2007 is het eindrapport gepubliceerd. Inmiddels is, naast het wetgevingstraject (fase 3), ook de implementatiefase (fase 4) gestart.

Ook hierin is een rol voor CaBO weggelegd.

Werkwijzer Besluit Bedrijfsbrandweren

Afgelopen twee jaar heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties veel tijd gestoken in het evalueren van het Besluit Bedrijfsbrandweren. Reden was dat er in de praktijk relatief weinig gebruik is gemaakt van de mogelijkheden van het besluit en dat daar waar er wel gebruik van is gemaakt men tegen knelpunten opliep. Aan het eind van de zomer van 2007 is het eindrapport van de evaluatiecommissie verschenen en zijn wetgevingsjuristen aan de slag gegaan met de aanpassingen. Het gewijzigde besluit zal in werking treden gelijktijdig met de Wet op de Veiligheidsregio, waar in artikel 25 het aanwijzen van bedrijfsbrandweren is geregeld.

Om een succesvolle implementatie van het nieuwe besluit te verkrijgen is het Centrum Industriële Veiligheid in opdracht van het ministerie van BZK gestart met de ontwikkeling van een implementatietraject. Dit zal bestaan uit het samenstellen van een ‘werkwijzer bedrijfsbrandweren' en enkele informatiebijeenkomsten. De werkwijzer zal niet alleen een praktische toelichting op het besluit bedrijfsbrandweren bevatten, maar ook hulpmiddelen voor de implementatie ervan. Veel van deze hulpmiddelen zijn al beschikbaar, zoals modellen voor beleidstukken of procedures.

De werkwijzer zal worden samengesteld door een productiegroep, die regelmatig terugkoppelt met een deskundigenforum. Tussenresultaten zullen worden voorgelegd aan een klankbordgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven.

Stichting CaBO is vertegenwoordigd in zowel de deskundigengroep als de klankbordgroep.

Bron: Centrum-IV

 
< Vorige   Volgende >