Nieuwsbericht
Wilt u deel uitmaken van het CaBO-netwerk, nieuwsbrieven ontvangen en de bijeenkomsten bijwonen? Informeer nu dan naar deelnemerschap in de stichting.
 
Disclaimer PDF Afdrukken E-mail

Alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, maar de Stichting CaBO en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De Stichting en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

De inhoud van advertenties of sponsorinformatie is samengesteld door of namens adverteerders c.q. sponsors en wordt door Stichting CaBO niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. Stichting CaBO aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving hiervan.

Stichting CaBO heeft de op deze site opgenomen verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en andere informatiebronnen slechts als informatie voor de bezoeker van haar website opgenomen. Stichting CaBO kan niet garanderen dat de inhoud van de betreffende informatiebron, de in die informatiebron gedane aanbiedingen of andere in de betreffende informatiebron vermelde zaken juist zijn. Stichting CaBO is dan ook niet aansprakelijk voor schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van de bedoelde hyperlinks en andere informatiebronnen.

Stichting CaBO zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen zijn, maar kan het continu en foutloos functioneren van deze site niet garanderen. Een storing met betrekking tot de website kan niet leiden tot schadevergoeding.

Privacy statement
Stichting CaBO respecteert de privacy van bezoekers van deze website. Uw persoonlijke gegevens zullen niet aan derden bekend worden gemaakt, niet worden verkocht en niet worden verhuurd. Hoewel de grootste nauwkeurigheid wordt betracht, is Stichting CaBO niet aansprakelijk te stellen als informatie door derden wederrechtelijk wordt verkregen.