Home arrow Nieuws arrow Belangenbehartiging arrow Actualisatie Besluit Bedrijfsbrandweren
Nieuwsbericht
Bent u een commerciële partij die voordelen of kortingen wil bieden aan onze achterban, neem dan contact met ons op via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
 
Actualisatie Besluit Bedrijfsbrandweren PDF Afdrukken E-mail

De stichting is, na Fase 1 Evaluatie van het Besluit Bedrijfsbrandweren, ook betrokken bij het vervolg, Fase 2, Vaststellen nieuw BBW.  Deelnemers worden hierover geïnformeerd per e-mail. Maar, voor alle actuele informatie verwijzen wij naar de officiële website van het Project Actualisatie Besluit Bedrijfsbrandweren, www.bedrijfsbrandweren.nl.

Het Besluit Bedrijfsbrandweren 1990 (BBW) is gebaseerd op artikel 13 van de Brandweerwet 1985 en is op 1 maart 1990 in werking getreden. Het BBW is een wettelijk instrument voor het college van B&W om inrichtingen aan te wijzen om over een bedrijfsbrandweer te beschikken. Het gaat om inrichtingen die in geval van brand of ongevallen een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid kunnen vormen.

Het BBW is al meer dan 10 jaar van kracht en is na de inwerkingtreding niet geëvalueerd. Uit de beroepspraktijk gingen steeds meer stemmen op het BBW te actualiseren en waar nodig te verbeteren. Het ministerie van BZK heeft opdracht gegeven het BBW te evalueren.

  • Fase 1 (Inventarisatie van knelpunten) is afgesloten en heeft geresulteerd in een concept Eindadvies.
  • Fase 2 (Vaststellen nieuw BBW) is in september 2005 van start gegaan. De stichting is ook bij deze fase betrokken. De stichting wordt onder meer vertegenwoordigd in de klankbordgroep.

Per e-mail en via deze site zullen wij waar nodig de mening en standpunten van de aangesloten bedrijven inventariseren en u informeren over de ontwikkelingen.

 
< Vorige   Volgende >