Nieuwsbericht
Wilt u deel uitmaken van het CaBO-netwerk, nieuwsbrieven ontvangen en de bijeenkomsten bijwonen? Informeer nu dan naar deelnemerschap in de stichting.
 
Van SBB naar CaBO PDF Afdrukken E-mail

Over de nieuwe missie, doelstellingen en beleid van Stichting CaBO wordt u hier uitgebreid geïnformeerd.

Maar wat is er concreet verandert voor de 'oude' deelnemers van de SBB?

Wat is nieuw:
Anders dan voorheen wil de stichting zich niet uitsluitend richten op bedrijven die een bedrijfsbrandweer in formele zin hebben.
Alle bedrijven en organisaties die zelfstandig in staat zijn grote calamiteiten te bestrijden behoren tot de doelgroep, ook als zij bijvoorbeeld hun brandweervoorziening inhuren of over een hulpverleningsdienst beschikken.
De stichting richt zich, meer dan vroeger, op beleidsmatige zaken en minder op uitvoerende aspecten.
Meer dan voorheen wil de stichting invloed uitoefenen op zaken die het beleid beïnvloeden zoals wet- en regelgeving.

Wat blijft:
Het uitwisselen en verspreiden van kennis blijft en wordt een meer belangrijk onderdeel van de activiteiten van de stichting.
Bedrijven en organisaties zijn lid van de stichting en laten zich vertegenwoordigen door iemand die namens de organisatie standpunten kan innemen en vertegenwoordigen.