Home arrow Stichting CaBO
Nieuwsbericht
Wilt u deel uitmaken van het CaBO-netwerk, nieuwsbrieven ontvangen en de bijeenkomsten bijwonen? Informeer nu dan naar deelnemerschap in de stichting.
 
Stichting CaBO PDF Afdrukken E-mail

Van SBB naar Stichting CaBO
Om belangen te behartigen op het gebied van calamiteitenbeheersing is al in de jaren 80 de SBB, Stichting Bedrijven met Bedrijfsbrandweer, opgericht. Oorspronkelijk vooral voor bedrijven met een eigen brandweer. In deze tijd is een bredere opzet wenselijk en richt deze stichting zich in ruimere zin op bedrijven waarin calamiteitenbeheersing een rol speelt.
De doelgroep wordt gevormd door bedrijven en organisaties die bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen werken of waarvan de bedrijfsactiviteiten op één of andere manier gevaarsaspecten met zich meebrengen. Denk hierbij aan: chemiebedrijven, raffinaderijen en andere bedrijven waar met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, maar ook militaire onderdelen, havenbedrijven, vliegvelden, ziekenhuizen en universiteiten.
Ook kunnen andere of kleinere bedrijven zich als -buitengewoon- deelnemer in de stichting over deze onderwerpen laten informeren.

Wat biedt Stichting CaBO?
De stichting richt zich op beleidsmatige aspecten van calamiteitenbeheersing.
Inhoudelijk operationele onderwerpen spelen hierbij slechts beperkt een rol.

  • Belangenbehartiging in regelgeving,
  • monitoring van en communicatie over nieuwe ontwikkelingen,
  • communicatie faciliteren tussen deelnemers,
  • kennisuitwisseling, én
  • de mogelijkheid om als bedrijven een gezamenlijk standpunt in te nemen in belangrijke onderwerpen.

Waarom deelnemen?
Belangenbehartiging op het gebied van calamiteitenbeheersing en -bestrijding en de regelgeving daarover is belangrijker dan ooit. Hoe meer bedrijven deelnemen in de stichting, hoe groter het voordeel voor elke deelnemer. Het levert een netwerk op binnen deze groep bedrijven, deelnemers kunnen van elkaar leren en worden door de stichting en door elkaar op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. Maar ook kan invloed worden uitgeoefend op wet- en regelgeving.
De stichting vertegenwoordigt bedrijven en organisaties (en niet bedrijfsbrandweren of andere hulpverleningsorganisaties); het gaat om het bedrijfsbelang.