Nieuwsbericht
Bent u een commerciële partij die voordelen of kortingen wil bieden aan onze achterban, neem dan contact met ons op via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
 
Geschiedenis PDF Afdrukken E-mail

De Stichting CaBO wordt de nieuwe naam van een stichting die zijn sporen al heeft verdiend: de Stichting Bedrijven met Bedrijfsbrandweer, bekend als SBB.

De SBB is in 1981 opgericht onder de directe dreiging van de nieuwe Brandweerwet, waarin de verhouding tussen overheid en bedrijfsleven opnieuw zou worden vormgegeven. De SBB wilde dat bij deze en toekomstige overheidsregelgeving op het gebied van brandweer en hulpverlening rekening zou worden gehouden met de belangen van bedrijven.


Doelstelling SBB
De SBB had tot doel het bemiddelen in en het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de deelnemers in de ruimste zin van het woord op het gebied van bedrijfsbrandweer en/of hulpverlening, zonder dat daarvoor enig afbreuk wordt gedaan aan het concurrerend vermogen van deze deelnemers.

De deelnemers van de SBB waren bedrijven en instellingen met een bedrijfsbrandweer- en/of hulpverleningsorganisatie die zich onder meer bezig houden met het voorkomen (preventie), het voorbereiden op (preparatie) en het bestrijden (repressie) van incidenten en daarmee verbandhoudende hulpverleningsactiviteiten.

Hoewel de stichting de belangen van de aangesloten bedrijven behartigde, werden vanaf het begin de deelnemers in de SBB vertegenwoordigd door zowel het hoger management (bestuurders) als door vertegenwoordigers uit de diverse bedrijfsbrandweerorganisaties (professionals). Dit in tegenstelling tot de overheidsbrandweer. Gaandeweg lieten de bestuurders zich in de praktijk steeds meer vertegenwoordigen door professionals.

De introductie van de BHV-richtilijn van de overheid en de daarmee samenhangende rationalisering van de besluitvorming binnen bedrijven over de bedrijfsbrandweer hadden consequenties voor het werkterrein van de SBB. Bestuurders van bedrijven hadden met de BHV-richtlijn nu een harde norm waar het bedrijf wat betreft een repressieve organisatie aan moest voldoen. Behalve voor de bedrijven die op grond van artikel 13 van de Brandweerwet een verplichte aanwijzing hadden tot een bedrijfsbrandweer, was er op het gebied van bedrijfsbrandweerzorg nooit een norm geweest. Logisch dat bestuurders van deze bedrijven zich afvroegen of de kostbare bedrijfsbrandweer niet vervangen kon worden door de veel goedkopere  Ún door de overheid genormeerde BHV-organisatie. Het gevolg was dat de bestuurders (werkgevers) en professionals (werknemers) tegenover elkaar kwamen te staan. De rol van de SBB werd hiermee beperkt en onduidelijk; welke belangen moesten worden behartigd? Een dilemma wat uiteindelijk zou resulteren in een nieuw beleid en een nieuwe naam: Stichting Calamiteitenbeheersing in Bedrijven en Organisaties.


Activiteiten in het verleden

  • Symposia en Congressen, bijvoorbeeld: "Veiligheid tijdens repressief optreden bedrijfsbrandweer", "SBB voor Opleiding, Kennis en Kunde", "Rechtsbescherming van de Brandweermensen"
  • (Regionale) Brandweer- en EHBO wedstrijden
  • Mede verzorgen van opleidingen o.a. diploma Bevelvoerder Bedrijfsbrandweer, de certificaten Brandwacht, Hulpverlener, Gevaarlijke stoffem, Materieel en Redding en gewondenvervoer
    Mede ontwikkelen opleidingsprofielen, bijvoorbeeld Bedrijfshulpverlener
  • Mede opstellen Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven kleine Blusmiddelen (REOB)
  • Uitgifte periodieke Nieuwsbrief SBB's Lopend Vuur
  • Jaarvergaderingen