Nieuwsbericht
Wilt u deel uitmaken van het CaBO-netwerk, nieuwsbrieven ontvangen en de bijeenkomsten bijwonen? Informeer nu dan naar deelnemerschap in de stichting.
 
Mission Statement CaBO PDF Afdrukken E-mail

Voor de overgang van SBB naar Stichting CaBO, heeft het bestuur een nieuwe, heldere missie geformuleerd:

  • De Stichting wil het beleid op het terrein van calamiteitenbeheersing en -bestrijding bij bedrijven en organisaties op een gestructureerde manier ondersteunen. Door de uitwisseling van ervaring en informatie tussen leden te faciliteren wordt een kennisplatform gecreŽerd. Bovendien wil de stichting namens haar leden een gesprekspartner zijn voor de overheid en andere belangenorganisaties.
    Deze activiteiten dragen bij tot een maatschappelijk verantwoorde en duurzame positie van inherent risicovolle bedrijfsactiviteiten binnen de samenleving.

De stichting richt zich in de eerste plaats op bedrijven die door de aard van hun activiteiten met ernstige calamiteiten geconfronteerd kunnen worden en die daarom over een eigen organisatie en middelen beschikken om deze effecten te beheersen. Onder 'ernstige calamiteiten' worden verstaan die situaties waarbij, zonder effectieve beheersing, grote aantallen slachtoffers kunnen vallen of grote maatschappelijke schade kan worden aangericht.

Bedrijven en organisaties die aan deze omschrijving voldoen zijn bijvoorbeeld: chemiebedrijven, raffinaderijen en andere bedrijven waar met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, maar ook militaire onderdelen, havenbedrijven, vliegvelden, ziekenhuizen en universiteiten. Uiteraard kunnen ook andere of kleinere bedrijven zich als deelnemer in de stichting over deze onderwerpen laten informeren.

De stichting richt zich op beleidsmatige aspecten van calamiteitenbeheersing. Inhoudelijk operationele onderwerpen zullen hierbij slechts beperkt een rol spelen.