Nieuwsbericht
Bent u een commerciële partij die voordelen of kortingen wil bieden aan onze achterban, neem dan contact met ons op via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
 
Dossier Bedrijfsbrandweer Bevelvoerder PDF Afdrukken E-mail

Sinds 2005 is Stichting CaBO betrokken bij de Evaluatie en Herziening van het Besluit Bedrijfsbrandweren (toenmalig Art. 13 Brandweerwet), vooruitlopend op het Besluit Personeel Veiligheidsregio’s. Vanuit deze achtergrond, de geschiedenis van Stichting CaBO als SBB (destijds met eigen bedrijfsbrandweeropleidingen) en de roep uit het bedrijfsleven, heeft de Stichting CaBO eind 2008 op verzoek het initiatief genomen om belanghebbende partijen bij elkaar te brengen om te komen tot een nieuwe opzet voor opleidingen voor bedrijfsbrandweren (bbw), gezien de nieuwe rijksopleidingen.

In het project Kwaliteit Bedrijfsbrandweerpersoneel wordt invulling gegeven aan de kwaliteitseisen voor bedrijfsbrandweerpersoneel zoals benoemd in het Besluit personeel veiligheidsregio’s (artikel 2 lid 4. Stichting CaBO werkt vanuit een coördinerende rol samen met onder meer VNCI, Deltalinqs-Werkgroep Brandweerzaken, de Gezamenlijke Brandweer, het Nbbe, de NVBR en diverse individuele bedrijven aan kwalificatiedossiers voor benoemde bedrijfsbrandweerfuncties. Het concept kwalificatiedossier voor Bedrijfsbrandweer Manschap met bijhorende stukken is in 2011 aangeboden aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Gelijktijdig is aan het ministerie een verzoek ingediend tot aanpassing van het landelijk functiehuis bedrijfsbrandweer. Daarna is de werkgroep gestart met het kwalificatiedossier Bedrijfsbrandweer Bevelvoerder

Resultaat

Tijdens het zorgvuldige proces is er continu aandacht geweest voor de diversiteit in  bedrijven. Helaas kan een rijksstandaard in bedrijfsbrandweeropleiding nooit maatwerk zijn. Uitgangspositie moest zijn de eerste doelgroep in gedachten te houden, namelijk bedrijven die de wettelijke verplichting krijgen opgelegd tot het hebben van een bedrijfsbrandweer (artikel 31 Wvr, voorheen art. 13). Maar zeker ook de andere bedrijven vinden aansluiting bij voorliggend pakket. Ook sluit het aan bij de rijksopleidingen. De opleidingen moeten een goede samenwerking tussen bedrijfs- en overheidsbrandweer garanderen, met oog voor gelijkwaardigheid en uitwisselbaarheid van functionarissen, voor veiligheid en het kostenaspect.

Het concept dat er ligt is een mooi resultaat; een resultaat wat aldus de stuurgroep gedragen kan worden door bedrijfsleven én overheid. De vermelde studielast is nog bij indicatie 600 uur (vergelijkbaar met de overheidsopleiding); de uurbelasting kan pas worden aangegeven als het opleidingsplan is vastgesteld. Ook in dit pakket is continue aandacht voor blijvende vakbekwaamheid.

Opleiden 

Vrijwel gelijktijdig met het ontwikkelen van de les- en leerstof voor het kwalificatiedossier Bedrijfsbrandweer Manschap, nemen de opleidingsinstituten bij het opstellen van een algemeen boek ook het lesmateriaal voor de opleiding Bedrijfsbrandweer Bevelvoerder mee. DIt gebeurt onder voorzitterschap van het NIFV met medewerking van een tiental opleidingsinstituten. De wens is één handboek te ontwikkelen voor beiden opleidingen. Vanuit de stuur- en werkgroep wordt dit proces met belangstelling gevolgd.

 

 Ontwikkelde stukken

Kwalificatiedossier Bedrijfsbrandweer Bevelvoerder