Home arrow Kwal. Bedrijfsbrandweer
Nieuwsbericht
Wilt u deel uitmaken van het CaBO-netwerk, nieuwsbrieven ontvangen en de bijeenkomsten bijwonen? Informeer nu dan naar deelnemerschap in de stichting.
 
Kwaliteit Bedrijfsbrandweerpersoneel PDF Afdrukken E-mail

Met de komst van de Wet veiligheidsregio's gelden er andere regels voor brandweerpersoneel. De rijksbrandweeropleidingen krijgen een andere vorm. Het gaat om vakbekwaam worden én blijven. Het nieuwe brandweeronderwijs wordt functiegericht in plaats van ranggericht. Dit heeft ook gevolgen voor bedrijven. De opleiding kan voor bedrijven met een bedrijfsbrandweer meer - inhoudelijke - ballast en hogere kosten met zich brengen.

Bedrijven hebben daarom het initiatief genomen om mogelijkheden te bekijken voor 'eigen' brandweeropleidingen. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband van Stichting CaBO (Calamiteitenbeheersing in Bedrijven en Organisaties), Vereniging Nederlands Chemische Industrie (VNCI) en de werkgroep Brandweerzaken van Deltalinqs, samen met een behoorlijk aantal individuele bedrijven. Hoe de bedrijfsbrandweeropleidingen eruit moeten zien, is nog altijd niet eenvoudig te bepalen. Bedrijven hebben verschillende visies en afwegingen en er zijn veel partijen bij betrokken. Men gaat daarom uiterst zorgvuldig te werk in nauw overleg met andere partijen zoals het Nbbe, het NVBR en uiteraard het Ministerie van Veilligheid en Justitie. Het Ministerie heeft eerder een bescheiden subsidie toegekend aan Stichting CaBO als aanzet voor bedrijven om zich te organiseren in het onderwerp.

De grondslag voor de nieuwe brandweeropleidingen ligt in het Besluit personeel veiligheidsregio´s, onderdeel van de Wet veiligheidsregio´s. Een stuurgroep en werkgroep zijn aan de slag gegaan met het onderwerp in eerste instantie voor twee van de acht bedrijfsbrandweerfuncties die in de Wvr zijn benoemd, namelijk Bedrijfsbrandweer Manschap A en Bedrijfsbrandweer Bevelvoerder. De werkgroep onderzoekt welke onderdelen in de huidige rijksbrandweeropleidingen niet relevant zijn voor bedrijfsbrandweerpersoneel. En hoe deze 'gaten' in de leergang gecompenseerd kunnen worden met bedrijfsspecifieke modules om een gelijkwaardige en volwaardige opleiding voor bedrijfsbrandweerpersoneel te kunnen garanderen. De stuurgroep volgt de activiteiten en creëert randvoorwaarden.

Informatie over de achtergrond, discussie en voorgaande activiteiten vindt u in het linkermenu bij Diversen. Openbare informatie en gedragen stukken van de stuurgroep respectievelijk werkgroep vindt u in de betreffende menu-items. Een redelijke samenvatting van het voorliggende traject vindt u in het artikel Kwaliteit Bedrijfsbrandweerpersoneel zoals gepubliceerd in Praktijkblad Veiligheid.