Nieuwsbericht
Bent u een commerciële partij die voordelen of kortingen wil bieden aan onze achterban, neem dan contact met ons op via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
 
Activiteiten van CaBO

Beheersing van calamiteiten is van alle tijden en de maatschappelijke druk om risicovolle bedrijfsactiviteiten verantwoord te ondernemen wordt, terecht, alleen maar groter.

Bedrijven en organisaties kunnen elkaar helpen en ondersteunen bij het vergroten van kennis en invloed op het gebied van calamiteitenbeheersing. Wij denken dat het ook belangrijk is dat bedrijven en organisaties hierin een eigen en onafhankelijke stem en positie kunnen innemen en vanuit deze positie een gesprekspartner kunnen zijn voor andere partijen. De Stichting CaBO is een spreekbuis voor standpunten naar buiten, maar ook een kennisplatform voor de leden onderling.

  • Kennis delen

Kennis delen is ÚÚn van de pijlers van CaBO. Bijvoorbeeld via de nieuwsbrief en symposia. Maar ook kunnen er bijeenkomsten of workshops georganiseerd worden voor en tussen bedrijven en organisaties over specifieke vraagstukken. Aangesloten bedrijven kunnen via het forum op deze internetsite met elkaar in contact kunnen komen en op deze manier kennis uitwisselen met elkaar.

Er wordt een beroep gedaan op de aangesloten bedrijven om hierin een actieve rol te spelen: u kunt vragen stellen aan de stichting of werkgroepen waarin de stichting is vertegenwoordigt specifiek voor uw bedrijfssituatie. Maar wanneer u over informatie beschikt die van belang is of kan zijn voor andere aangesloten bedrijven, hopen wij dat u dit ook aan ons doorgeeft, zodat andere bedrijven in deze kennis kunnen delen. (zie Forum)

  • Belangenbehartiging

Ten tweede zal de stichting de belangen van de aangesloten bedrijven en organisaties behartigen door haar positie uitbouwen om invloed uit te oefenen op beleidsbe´nvloedende zaken zoals wet- en regelgeving.  CaBO zal standpunten innemen namens de aangesloten deelnemers en deze vertegenwoordigen naar de overheid door deel te nemen in project- of werkgroepen of op andere wijze. Bijvoorbeeld bij het project voor de Evaluatie van het Besluit Bedrijfsbrandweren (Art. 13) waarin de stichting deelneemt in onder meer de klankbordgroep en de werkgroep Opleidingen.

En ook hier geldt: hoe meer bedrijven aangesloten zijn, hoe groter de vuist is.

Maak hieronder uw selectie over welk onderwerp u meer informatie wilt.

 

Titel
BELANGENBEHARTIGING EXTERN
Symposium
Nieuwsbrief