Nieuwsbericht
Wilt u deel uitmaken van het CaBO-netwerk, nieuwsbrieven ontvangen en de bijeenkomsten bijwonen? Informeer nu dan naar deelnemerschap in de stichting.
 
Werkgroep(en)

Een werkgroep onderzoekt welke onderdelen in de huidige rijksbrandweeropleidingen niet relevant zijn voor bedrijfsbrandweerpersoneel. En hoe deze 'gaten' in de leergang gecompenseerd kunnen worden met bedrijfsspecifieke modules om een gelijkwaardige en volwaardige opleiding voor bedrijfsbrandweerpersoneel te kunnen garanderen. In de werkgroep zijn professionals uit zo'n 20 organisaties vertegenwoordigd, veelal aangewezen, maar ook niet-aangewezen bedrijven en anderen zoals het VNCI.

Allereerst worden kwalificatieprofielen ontwikkeld waarin de kerntaken van deze functies worden vastgelegd. De werkgroep volgt hierbij de werkwijze en structuur zoals gehanteerd bij het opstellen van de kwalificatieprofielen voor rijksbrandweeropleidingen. Deze  profielen dienen als basis voor het opstellen van proeven van bekwaamheden (voorheen examens), waarna les- en leerstof ontwikkeld kan worden na overleg met opleidingsinstituten.
De werkgroep legt hun stukken voor aan de stuurgroep.

 


Deze categorie is leeg op dit moment